نمودار زمانی موزاییک

موزاییک باستان


"Mosaique aurige dougga" by Pascal Radigue - Own work. Licensed under CC BY 3.0 via Wikimedia Commons.

 
کالسکه پیروزی در موزه باردو تونس
نام کالسکه ران و دو تا از اسب ها در کنار آنها نوشته شده است.
نیمه دوم قرن چهارم میلادی
 
اطلس تاريخ ايران