نمودار زمانی موزاییک

موزاییک باستان

قطعه موزاییک بدست آمده از

Villa of Theseus-corner of Achilles- Cyprus

سده دوم میلادی

 
لینک تصویر
 
اطلس تاريخ ايران