نمودار زمانی موزاییک

موزاییک باستان

 
موزاییک با طرح مکعب در
House of Faun
سده دوم میلادی
یکی از مشکلاتی که طراحی موزاییک داشت این بود که طرح را باید از یک زاویه نگاه کرد. اگر فرد درون اتاق راه برود ، طرح اصلی را وارونه می بیند. معمولا طرح ها طوری قرار می گرفتند که از در ورودی به خوبی و با زاویه دید درست دیده شوند. راخ حل این مشکل استفاده از طرح هایی بود که نیازس به یک زاویه دید خاص نداشتند. این نوع طرح اولین بار در پمپی ظهور کرد. بعدها این نوع طراحی در موزاییک های هلنیستی مناطق دیگر نیز دیده شد
 
اطلس تاريخ ايران