نمودار زمانی موزاییک

موزاییک باستان

By Pascal Radigue (Own work) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

 
موزاییک سیرک یافت شده در کارتاژ- موزه باردو تونس اوایل سده سوم میلادی
نمای کلی از دید پرنده است اما ارابه ها با پرسپکتیو معمولی خطی طراحی شده اند و ظاهرا مسابقه می دهند.
 
اطلس تاريخ ايران