نمودار زمانی موزاییک

موزاییک باستان

لینک تصویر

 

پدیده ای که در موزاییک آفریقا رشد کرد ترکیب چند موضوع در یک طرح بود. مثلا در سمتی از طرح موضوعی با چند شخصیت طراحی شده و در گوشه دیگر همان طرح، همان شخصیت ها موضوع دیگری را به نمایش گذاشته اند.

موزاییک خانه آیون در قبرس سده سوم میلادی

 
اطلس تاريخ ايران