نمودار زمانی موزاییک

موزاییک باستان

این تکنیک در شمال آفریقا متولد شد و از قرن سوم پیش از میلاد تا اول میلادی در ایتالیا استفاده می شد. در این تکنیک از قطعات بریده شده سنگ استفاده می شد تا طرح هندسی ایجاد شود. از خطوط موازی و حاشیه در این نوع موزاییک بسیار استفاده می شود.

 

لینک مرجع تصویر

 
اطلس تاريخ ايران