نمودار زمانی موزاییک

موزاییک باستان

لینک مرجع تصویر

 

این قطعه موزاییک در حدود سالهای 1930 کشف شد و سگی را نشان می دهد که در کنار ظرف برنزی افتاده بر زمین نشسته است. قطعات بسیار ریز موزاییک این امکان را به طراح داده اند که بتواند طرح خود را به زیبایی پیاده کند. در این اثر از قطعاتی به کوچکی 2 میلیمتر استفاده شده است

 
اطلس تاريخ ايران