ايران در پيش از تاريخ

 

 

 

خط و نوشتن

خط هیروگلیف

 
 

سنگ استل هیروگلیف- مصر - سده سوم پیش از میلاد
موزه باستان شناسی دانشگاه مک کواری سیدنی - تصویر حمید صدقی نژاد