ايران در پيش از تاريخ

 

 

 

خط و نوشتن

یک لوح گلی با کلمات تخصصی به دو زبان مختلف

لینک تصویر

 
 

یک لوح گلی با کلمات تخصصی به دو زبان مختلف-هزاره اول پیش از میلاد - موزه لوور