ايران در پيش از تاريخ

 

 

 

حمل نقل زمینی دنیای باستان

 

 

 

 

 

یک ارابه جنگی برنزی از توسکان ایتالیا متعلق به سده ششم پیش از میلاد
Metropolitan Museum

By marcus nunes [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons