ايران در پيش از تاريخ

 

 

 

حمل نقل زمینی دنیای باستان

یک ارابه جنگی برنزی از توسکان ایتالیا متعلق به سده ششم پیش از میلاد
 
 

یک ارابه جنگی برنزی از توسکان ایتالیا متعلق به سده ششم پیش از میلاد
Metropolitan Museum

 

By marcus nunes [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons