ايران در پيش از تاريخ

 

 

 

حمل نقل زمینی دنیای باستان

کوزه سفالی از آتن

 

کوزه سفالی از آتن 525 پ م - سوارکار بدون زین و رکاب- موزه باستان شناسی دانشگاه سیدنی - تصویر حمید صدقی نژاد