ايران در پيش از تاريخ

 

 

 

حمل نقل زمینی دنیای باستان

مجسمه سفالی مردی که سوار بر ارابه ای است که توسط گاوها کشیده می شود-
 
 

مجسمه سفالی مردی که سوار بر ارابه ای است که توسط گاوها کشیده می شود- جزیره کرت یونان - سده دوازدهم پیش از میلادموزه باستان شناسی یونان