ايران در پيش از تاريخ

 

 

 

حمل نقل زمینی دنیای باستان

 

 

 

 

 

مجسمه سفالی مردی که سوار بر ارابه ای است که توسط گاوها کشیده می شود- جزیره کرت یونان - سده دوازدهم پیش از میلاد

موزه باستان شناسی یونان