ايران در پيش از تاريخ

 

 

 

حمل نقل زمینی دنیای باستان

کالسکه طلایی توتان خامون مصر3300-
 
 

کالسکه طلایی توتان خامون مصر3300- پیش از میلاد


مرجع تصویر