ايران در پيش از تاريخ

 

 

 

حمل نقل زمینی دنیای باستان

 
 

ظرف سفالی یونانی با طرح کالسکه - 500 پیش از میلاد -بریتیش موزه