ايران در پيش از تاريخ

 

 

 

حمل نقل زمینی دنیای باستان

الاغ برنزی - سلسله هان چین 206 پیش از میلاد
 
 

الاغ برنزی - سلسله هان چین 206 پیش از میلاد - 220 میلادی


مرجع تصویر