ايران در پيش از تاريخ

 

 

 

حمل نقل زمینی دنیای باستان

 
 

مجسمه سفالی دست ساز مردی که سوار ارابه ای شده است - قبرس 600-480 پیش از میلادموزه متروپولیتن