ايران در پيش از تاريخ

 

 

 

حمل نقل زمینی دنیای باستان

مجسمه سفالی دست ساز مردی که سوار بر خر در حال حمل بار است - قبرس
 
 

مجسمه سفالی دست ساز مردی که سوار بر خر در حال حمل بار است - قبرس 600-480 پیش از میلاد


موزه متروپولیتن