ايران در پيش از تاريخ

 

 

 

حمل نقل زمینی دنیای باستان

مجسمه سفالی دست ساز مردی که سوار ارابه ای شده است
 
 

مجسمه سفالی دست ساز مردی که سوار ارابه ای شده است - قبرس 600-480 پیش از میلاد


موزه متروپولیتن