اطلس تاریخ ایران  
 

دین ها و باورهای باستانی

خدایان یونان و روم

دینوسیوس خدای یونانی شراب بود. مادر او یک انسان بود برای همین او یک خدای کامل نیست و او را با لقب المپین می خواندند.
مردم طبیعی اجازه وارد شدن به معابد مقدس یونانی را نداشتند. آنها از بیرون از معابد پرستش می کردند.
رومیها خدایان و الهه های زیادی داشتند که همه تحت فرمان ژوپیتر بودند. خدایان اصلی آنها نسخه کپی شده خدایان یونانی بودند. رومی ها حتی خدایان سرزمینهایی را که فتح می کردند را می پرستیدند.
دوازده خدای یونانی
زئوس شاه خدایان و خدای آب و هواZeus
پسیدون خدای دریاPoseidon
هرا همسر زئوس الهه ازدواج، آسمان و ستاره هاHera
دمتر الهه کشاورزی و زمینDemeter
هستیا الهه خانه و فامیلیHestia
آرتمیس خدای حیوانات، شکار و محافظ دختران جوانArtemis
آپولو خدای روشنایی، موسیقی ، پزشکی و گوینده آینده Apollo
آتنا الهه صنایع دستی، جنگ و تحصیلات. سمبل او یک جغد بودAthena
هفاستوس الهه خوشگلی و عشقHephaestus
خدای جنگ و کشتنAres
آفرودیت الهه خوشگلی و زیبایی Aphrodite
هرمس خدای مسافران، تجارت و اختراع و همچنین پیامریان خدایان دیگرHermes
در روم باستان دینوسیوس تبدیل به باکوس شد. باکوس همان خصوصیات دینوسیوس را دارد تنها نامش عوض شده است. در روم باستان قربانی کردن حیوانات مرسوم بود. آنها فکر می کردند بهترین راه صحبت با خدایان ریختن خون یک حیوان است. زنها در روز تولد خود یک حیوان قربانی می کردند. این حیوان به الهه جونو تقدیم می شد. حیوانات سفید رنگ مانند گوسفند سفید برای ژوپیتر قربانی می شدند که خود سفید رنگ بود. رومی ها برای خدایان خود فستیوال و جشنهای زیادی برپا می کردند. آنها تنها در ماه ژانویه 32جشن برای خدایان مختلف داشتند. در معبد وستا در روم دختران باکره کار می کردند. آنها باید برای همیشه آتشی را روشن نگه می داشتند تا به الهه وستا بتابد. وستا کپی ملکه هستیای یونانی است.

یونانی ها عقیده داشتند بشر و طبیعت در حال کوچک شدن هستند.هومر نوشته کسانی که در جنگ تروی شرکت کرده بودند در مقابل مردان زمان او مانند غول بودند. انسانها در حال کوچک شدن هستند. آنها عقیده داشتند روزی فرا خواهد رسید که دیگر هیچ دوستی نمی ماند و پدر و فرزند احترامی به هم نمی گذارند ومردان دیگر به بزرگان خود احترام نمی گذارند و در آن روز زئوس آدمی را از بین خواهد برد.

 

روم
رومی ها برای شستشو از حمام عمومی استفاده می کردند آنها گروهی به حمام می رفتند و حمامها محلی برای دیدار آشنایان و گپ و گفت بود.
شغلهای مهم در روم مخصوص مردان بود و تنها شغل مهمی که یک زن می توانست داشت کار کردم در معبد بود. زنان شهروند روم حساب نمی شدند.

معابد، کاخها و کشاورزی در بین النهرین

اقتصاد معابد و کاخ های بین النهرین وابسته به مقدار تولید غذا روغن و پشم بود. معابد خانه خدا و کاخ ها خانه پادشاه بودند و هر دو به غذا نیاز داشتند. لوحهای بسیار زیادی از معابد دوره سوم اوروک بدست آمده که در آنها به فعالیتهای کشاورزی معبد اشاره شده است.از دوره بابل جدید نیز لوحهای زیادی در مورد نحوه اجاره و فروش زمینهای کشاورزی معابد بدست آمده است. معابد دارای نیروی کار خود بودند .آنها حیوانات بارکش، لوازم کشاورزی، زمین، کارگاه نانوایی، آسیاب و گله خود را داشتند و فعالیت اقتصادی یک معبد ضامن بقای آن بود. معبدی در کیش دارای بیش از پنجاه انباربرای ذخیره مواد غذایی بود که توسط دیوارهای نازکی از هم جدا شده بودند. در دوره اور3 ورود و خروج همه چیز به معابد ثبت می شد و گزارش آن به مقامهای بالاتر ارسال می شد. مقدار زیادی تبادل حیوانات و تخم گیاهان در این دوره ثبت شده است. تولید پشم و چرم بخش مهمی از درآمد معبد بود. شولگی برنامه بازدید منظم ماهانه از معابد نیپور جهت کنترل مقدار درآمد و تامین نیاز کارکنان معابد داشت.در دوره شولگی زمینهای کشاورزی مطابق کیفیت محصول خود به دسته های زیر تقسیم می شدند. خوب، متوسط، متوسط با علف هرز، شخم زده ولی محصول نداده، خوب اگر آب برسد، سیل خورده، ضعیف، روستایی، باغ میوه و برکه قدیمی.

مصر باستان

در مصر باستان هر خدا چندین معبد داشت. در معابد اصلی فقط شاه و روحانی های بالارتبه رفت و آمد می کردند. مردم عادی اجازه ورود به هیچ معبدی را نداشتند. مردم عادی تنها در جشنهای مذهبی می توانستند مجسمه هایی از خدایان را که به نمایش در می آمدند ببینند. هر خدای مصری یک حیوان مخصوص به خود داشت. مجسمه خدایان زیادی با سر حیوانی کشف شده است.

جادو جمبل

مردم یونان باستان به طالع بینی عقیده داشتند و فکر می کردند آینده هر کس از پیش تعیین شده است. در معابد افرادی وجود داشتند که آینده مردم را پیش گویی می کردند. معروفترین محل برای این منظور معبد دلفی بود. مردم باید یک بز به معبد هدیه می دادند تا از آینده خود مطلع شوند. پیش گوی اعظم با ریختن خون بز روی زمین می توانست آینده را ببیند.
از چین باستان کتابی به یادگار مانده به نام وای جینگ که بر اساس فلسفه و سیارات آسمان آینده مردم را پیش بینی می کند. 64 ضلعی معروف وای جینگ بر اساس اطلاعات این کتاب ساخته شده است.
مهره های شانس اشیایی هستند که مردم به خود وصل میکنند تا شانس خوبی داشته باشند و در مقابل بدی ها حفظ شوند. این اشیا به گونه های مختلف در تخیل بشر از ابتدا وجود داشته اند و هنوز نیز استفاده می شوند.
برای مثال نمونه های زیادی از مصر باستان بدست آمده است. در مصر باستان مجسمه های کوچکی ساخته می شد که در پشت آنها سوراخی داشت و درون آن دعایی قرار می دادند. در ناف مجسمه محفظه ای بود که صاحب آن موی خود را در آن قرار می داد. مثری ها از اینکه در خواب اتفاق بدی برای آنها بیفتد ترس داشتند. بچه ها اکثرا از این نوع مجسمه ها داشتند تا آنها را از اتفاقات بد در خواب و بیداری حفظ کند. دعاهای مربوط به بچه ها بسیار مختلف بود. مثلا آنها را از مقابل کرم حفظ می کرد و نمی گذاشت سقف خانه روی سرشان خراب شود.
از دوره تسلط رومیان بر انگلیس تکه آهنی بدست آمده که روی آن نوشته شده است: من تریتاماریا زندگی او و حافظه و فکرش، ریه و کبدش و کلماتش را حفظ می کنم.

اعتقاد به چشم زخم از دوره باستان تا امروز تقریبا بدون تغییر مانده است. در دوره باستان اعتقاد داشتند چشم زخم حسادت را از روح بیرون می کند و آنرا به سمت دیگری هدایت می کند. درمان این حسادت پوشیدن تصویری از چشم بود که چشم شیطان را دور کند. نام این مجسمه یا نقاشی چشم، چشم زخم بود. در فرهنگ رومی (همچون خیلی فرهنگهای دیگر)چشم شیطان دشمنان دیگری هم داشت از جمله تیزی (مانند شمشیر و سوزن)یا تصویر حیواناتی مانند یوزپلنگ یا آلت تناسلی مرد.
منابع:
500 things to know about THE ANCIENT WORLD - The British Museum Press
Daily Life in Ancient Mesopotamia by Karen Rhea Nemet-Nejat