ايران در پيش از تاريخ

پزشکی دنیای باستان

 

 

 

لوح های پزشکی بین النهرین باستان

پزشکی دنیای باستان
 
 

متن پزشکی بابلی در مورد جلوگیری از افتادن بچه- متن اشاره دارد که زن باید به مدت سه روز پوست نوعی موش که در گیاه مُر خوابیده شده باشد را بپوشد
حدود 600 تا 400 پ م
احتمالا از بابل

بریتیش موزه - تصویر حمید صدقی نژاد