اطلس تاریخ ایران  
 

جرم و قضاوت دنیای باستان


بین النهرین

 

 

 

 

 

یونانیان

 

مایا و آزتکها

 

مصری ها

در مصر باستان محکومیت جرم ها معمولا به کار در معادن و حمل کالاهای سنگی بزرگ ختم میشد. حکم دزدی از معابد و مقابر مرگ بود.

بوداییها

 

ایران

 

وایکینگها

 

روم

امپراتور روم دیکلتیان 284-305 میلادی مسیحیت را یک تهاجم فرهنگی به روم می دانست و مسیحیان را جلوی شیر می انداخت. آنها که سلاحی برای دفاع نداشتند توسط حیوان وحشی خورده می شدند.
برده های رومی هم وقتی در حین فرار دستگیر می شدند زنده زنده سوزانده می شدند یا اینکه جلوی شیر انداخته می شدند.

چین

در چین حکم قتل همسر اعدام به روش برش آرام اعضای بدن بود. قتل همسر یکی از بدترین جرایم به حساب می آمد.

منابع:
500 things to know about THE ANCIENT WORLD - The British Museum Press