ايران در پيش از تاريخ

 

 

 

شهریازی دوره باستان

سیستم آبرسانی جروان

 
 

سیستم آبرسانی جروان به نینوا- تکمیل شده توسط سناخریب شاه آشوری در 690 پیش از میلاد
منبع تصویر