ايران در پيش از تاريخ

 

 

 

بازی و اسباب بازی دنیای باستان

اسباب بازی سفالی

 
 

گاری سفالی اسباب بازی به همراه چرخ - تل براک سوریه - سده هشتم پیش از میلاد - موزه باستان شناسی سیدنی

 
تصویر: حمید صدقی نژاد - موزه باستان شناسی دانشگاه سیدنی