ايران در پيش از تاريخ

 

 

 

بازی و اسباب بازی دنیای باستان

مجسمه سفالی سوار کار

 
 

مجسمه سفالی سوار کار- اسباب بازی بچه گانه- یونان قرن هشتم پیش از میلاد - موزه باستان شناسی سیدنی

 
تصویر: حمید صدقی نژاد - موزه باستان شناسی دانشگاه سیدنی