ايران در پيش از تاريخ

 

 

 

بازی و اسباب بازی دنیای باستان

لوح راهنمای بازی

در این تخته همه خانه های برد طرح دارند. در برخی نمونه ها مخصوصا نمونه هایی که سده اهی بعدی ساخته شدند، تنها پنج خانه ای که دارای طرح ستاره هشت پر هستند علامت گذاری شده بودند.

 

هر کدام از بازیکنان هفت مهره داشتند که باید آنها را به طرف دیگر می رساندند. هر بازیکن با انداختن تاس شانس خود را امتحان می کرد.

 
 

لوح میخی شرح بازی تخته ای
قدیمی ترین دستورالعمل نوشته شده بازی
بابل 177 پیش از میلاد

بریتیش موزه - تصویر حمید صدقی نژاد

 
اطلس تاریخ ایران