ايران در پيش از تاريخ

 

 

 

بازی و اسباب بازی دنیای باستان

مجسمه سفالی مادر و کودک

 
تصویر: حمید صدقی نژاد

مجسمه سفالی مادر و کودک - کشف شده از قبر یک بچه - سوریه - 2400 تا 2000 پیش از میلاد

Allard Pierson museum - Amsterdam

 
اطلس تاریخ ایران