اطلس تاریخ ایران  
 

لباس دوره باستان


مصر

کفش چرمی بچه گانه - مصر باستان - موزه باستان شناسی دانشگاه سیدنی

 

 
صندل مصر باستان کفش حصیری مصر
 
 

 

اشکانیان

از آنجا كه سنگ نگاره های كمی از دوره اشكانی به جا مانده نمی توان در مورد لباس دوره اشكانی طرح كاملی ارایه كرد. برخی منابع تاریخی در این مورد مطالبی نوشته اند و از روی آنها طرحهایی از لباس و سربند ارایه شده است. این طرحها توسط توماس هوپ در سال 1812 كشیده شده است.

 طرحهای لباس دوره اشکانی اثر توماس هوپ  از سایت Parthia.com

لباس اشکانی - -یافت شده از نینوا -موزه هنر شهر بیرمنگام

قسمتی از یک مجسمه اشکانی- شوش- موزه ملی ایرن

 

در مینوی خرد در مورد لباس آمده است: و از جامه ای که مردمان پوشند، برای تن، پرنیان و برای روان، پنبه بهتر است زیرا که پرنیان از حیوان موذی است.
از آنجا که ابریشم مایه پرنیان است و تولید پارچه ابریشم از کرم ابریشم است، این پارچه برای روان مضر دانسته شده است.

دردین زرتشتی پسرها و دخترها بعد از سن 15 سالگی باید لباس مخصوصی شامل سدره و کشتی می پوشیدند که نشانه پارسایی بود. در جاهای مختلفی از خرده اوستا در مورد رسم و رسوم این لباس بحث شده است. مثلا در فقره 54 از فرگرد 18 وندیداد آمده: دیو دروغ به سروش گفت، از یاران من هستند آن مرد و زنی که پس از سن پانزده سالگی بی کشتی و بی پیراهن= سدره باشند.
سدره پیراهنی ساده و سفید و گشاد است تا حد زانو بدون یخه و با آیتسن کوتاه.
کستی بندی است سفید و باریک و بلند که از هفتاد و دو نخ پشم سفید گوسفند بافته می شود.. در طول روز هم چندید بار باید کستی را نو کرد. یعنی اینکه گره آنرا باز کرد و خدای را یاد کرد و به اهریمن نفرین فرستاد و نیرنگ=دعای کستی خواد و دوباره کستی را بست. در هنگام کستی نو کردن در صبح رو به مشرق میکنند، در بعد از ظهر رو به مغرب می کنند و در شب رو به چراغ یا ماه می کنند.
در باب 25اردای ویراف نامه اردای ویراف مقدس در دوزخ روان زنان و مردانی را می بیند که حشرات موذی پا، کمر و گردن آنها را میدریدند. وقتی که دلیل آنرا از سروش و ایزد آذر میپرسد در پاسخ می گویند آنها گناهکارانی هستند که بی سدره و کستی رفت و آمد می کردند و ابرهنه راه می رفتند و ایستاده می شاشیدند.

 
خرده اوستا - استاد ابراهیم پور داوود انتشارات اساطیر 1386