ايران در پيش از تاريخ

 

 

 

رابطه جنسی در دوره باستان

رابطه جنسی در دوره باستان

 
تصویر حمید صدقی نژاد

آویز گردن بند برنزی - روم - سده اول میلادی

Allard Pierson museum - Amsterdam