ايران در پيش از تاريخ

 

 

 

مادر و نوزاد در دنیای باستان

دو مجسمه سفالی از مادرانی که بچه خود را در بغل دارند

 
 

دو مجسمه سفالی از مادرانی که بچه خود را در بغل دارند. - سده چهارم پیش از میلاد- موزه دانشگاه سیدنی

 
تصویر: حمید صدقی نژاد - موزه باستان شناسی دانشگاه سیدنی