ايران در پيش از تاريخ

 

 

 

مادر و نوزاد در دنیای باستان

 

 

 

مجسمه سفالی مادر

 
 

مجسمه سفالی مادر که در اتاق نوزادان و زنان باردار قرار داده می شد تا از آنان محافظت کند
اور - 700 تا 500 پ م

بریتیش موزه - تصویر حمید صدقی نژاد