ايران در پيش از تاريخ

 

 

 

مادر و نوزاد در دنیای باستان

مجسمه سفالی از مادری که بچه در بغل دارد

 
 

مجسمه سفالی از مادری که بچه در بغل دارد- قبرس سده چهارم پیش از میلاد- موزه باستان شناسی سیدنی

 
تصویر: حمید صدقی نژاد - موزه باستان شناسی دانشگاه سیدنی