ساسانیان
 

سنگ نگاره های فیروز آباد

 

 

 

 

سنگ نگاره اول

سنگ نگاره مربوط به اسب سواری در فیروز آباد بشدت صدمه دیده است و از آنجا كه از جاده فاصله دارد به سادگی قابل تشخیص نیست، مگر آنكه یك راهنما آنرا به شما نشان دهد
هنگامی كه اردشیر كاخ خود را می سازد آخرین شاه سلسله اشكانی یعنی اردوان پنجم متوجه سركشی او از حكومت اشكانیان میشود و به اردشیر حمله می كند ولی شكست میخورد و سلسله اشكانیان متلاشی می شود و اردشیر اول سلسله جدید ساسانیان را پایه گذاری می كند . سنگ نگاره اشاره به این جنگ تاریخی بین آخرین شاه اشكانی و اولین شاه ساسانی دارد

 

 

 

این سنگ نگاره شامل سه قسمت است. قسمت اول یك سرباز پارسی بر حریف پارتی خود غلبه كرده و دستان خود را گرد گردن او انداخته است - تصویر سمت راست
در قسمت دوم كه وسط سنگ نگاره قرار دارد پسر اردشیر شاپور ساسانی بر وزیر اردوان پیروز شده است و تصویری از جنگ آنها حك شده است- تصویر سمت چپ بالا بالاخره در قسمت سوم شاهان ساسانی و اشكانی با هم مبارزه میكنند و اسب اردوان در حال شیرجه زدن و به زمین خوردن است - عكس سمت چپ پایین

 

 

سنگ نگاره دوم

سنگ نگاره دوم نزدیك قلعه دختر در یك دره قرار دارد و اعطای نشان شاهی به اردشیر اول را نشان میدهد. از سمت چپ به راست اهورامزدا دیده میشود كه جلوی او اردشیر اول ایستاده و نشان شاهی را از او میگیرد . پشت اردشیر یك پسر بچه ایستاده كه مگس پرانی در دست دارد و پشت پسر سه فرد بلند پایه پارسی كه اولین آنها باید شاپور جانشین اردشیر باشد اردشیر دیهیم شاهی را از اهورامزدا دریافت می كند

 
این دو سنگ نگاره در فیروز آباد اولین سنگ نگاره های ساسانی هستند
ساسانیان
اطلس تاریخ ایران
www.livius.orgتصویر