ایلامیان  

تپه ملیان

تپه ملیان محوطه باستانی بزرگی است كه وسعت آن بیش از 200 هكتار و در بخش بیضا، در 46 کیلومتری شمال شیراز و 46 کیلومتری غرب تخت جمشید در ارتفاع 1611متر از دریا قرار دارد .بخش كوچكی از آن در سالهای 1971 تا 1976 زیر نظر دكتر ویلیام سامنر و پژوهشگران دانشگاه‏هاى پنسیلوانیا، میشیگان و اوهایوى آمریكا حفارى شده است.سامنر احتمال می‏دهد كه زیر لایه‏ های ساسانی ـ اسلامی نیمه غربی این محوطه استقرارگاه وسیعی از زمان هخامنشیان قرار گرفته باشد. این محل همچنین مهمترین محل شناخته شده از فرهنگ بانش میانی می باشد. در این محل تعدادی لوح های گلی ایلامی مربوط به 1300 تا 1000 پ م بدست آمده است که بیشتر آنها در دانشگاه پنسیلوانیا نگه داری می شود . این تبلتها مشابه تبلتعای شوش3 هستند.
از دوره بانش انتهایی در تل ملیان دیوار یک شهر بزرگ با وسعت 200 هکتار بدست آمده که از آجرخشتی ساخته شده است و همدوره شوش3 است. بخش بیرونی دیوار دارای پی سنگی بوده که آنرا در مقابل قلعه کوبها محکم کند و خود دیوار از از دیوارهایی موازی تشکیل شده که راهروهایی را درون خود ایجاد می کند. قطر دیوار کمتر از 5 متر نیست. ساخت چنین دیوار عظیمی به طول پنج کیلومتر باید جهت محافظت از شهر در مقابل حکومتهای قدرتمندی در همسایگی باشد که سایه سنگین حملات آنها مرتبا شهر را تهدید می کند. این دشمن لشکری داشته که به راحتی قادر بوده دیوارهای ساده را تخریب کند و مردم ملیان مجبور شده اند چنین دیوار مستحکمی بسازند.

تپه ملیان

نمونه نوشته ایلامی - موزه ملی ایران

 

تصاویرCDLI

تپه ملیان تپه ملیان
تپه ملیان تپه ملیان

تپه ملیان
تپه ملیان
تپه ملیان تپه ملیان
تپه ملیان تپه ملیان
تپه ملیان تپه ملیان
The archaeology of Elam - D. T. Potts - Cambridge university press