نقش برجسته كورانگون

 
 

نقش برجسته ای بر فراز تپه ای بلند درشهر فهلیان از دوره ایلامیان به جا مانده است. این نقش حاوی دو رب النوع زن و مرد است. در كنار آنها خادمان و پرستش‌كنندگان قرار دارند. این رب النوع تاجی شاخ دار بر سر دارد و روی یك مار حلقه زده نشسته است. سر مار در دست چپ اوست. با دست راست ظرف آبی را گرفته است كه آب از آن فواره می زند و احتمالا آب حیات است. سه نفر در سمت راست و دو نفر در سمت چپ او ایستاده اند. از این پنج نفر، دو نفر زن هستند و لباس آنها بلند است. بیست و هفت نفر در روبرو بر سنگهای پراكنده حجاری شده اند. این نقش برجسته به اواخر هزاره سوم پیش از میلاد تعلق دارد و متعلق به یکی از پرستشگاه های ایلامی است. احتمال می رود نفراتی که در روبروی خدا در چهار صف ایستاده اند در سده هشتم پیش از میلاد حجاری شده باشند.
بخشی از این سنگ نگاره شکسته شده و در دره عمیق روبرو افتاده است.

كورانگون

 

كورانگون

دورنمای سنگ نگاره

 

 

 

 

كورانگون

نگاره سمت راست

 

كورانگون

نگاره سمت چپ

 

كورانگون

نگاره مرکزی

 
 

كورانگون

نگاره مرکزی و سمت راستی