هنر ایلامی

 
<<قبلی

هنر ایلامیان

نقش برجسته برنزی- شوش قرن 12 پ.م. ردیف بالا رژه هفت جنگجو را نشان میدهدكه هریك كمانی در یك دست و تیغه ای در دست دیگر دارند. در كتیبه ای در كنار این نقوش آمده است كه این لوح توسط شاه .......، به اضافه هدایای دیگری تقدیم به یك مكان مقدس شده است. در ردیف پایین چند پرنده در كنار چند درخت پر برگ نشسته اند

بعدی>>