هنر ایلامی

 
<<قبلی

هنر ایلامیان

مجسمه برنزی ناپیرآسو همسر اونتاش گال-قرن 13 پ م -مكشوفه از معبد نینهورساگ در شوش-موزه لوور دور لباس، نواری پهن و شرابه ای دیده میشود و در جلوی آن شالی زردوزی شده افتاده كه بالا تنه را پوشانده است و در سر شانه با سنجاقی به شكل نخل به پیراهن وصل شده است. در نوشته پشت مجسمه، نام او و نفرین نسبت به كسی كه به مجسمه سوء نیت داشته باشد وجود دارد

بعدی>>