هنر ایلامی

 
<<قبلی

هنر ایلامیان

مهری از سنگ آبی رنگ كه شیلهك این شوشیناك به دخترش باراولی تقدیم كرده است. قرن 12 پ م - موزه بریتیش لندن
ابعاد: 0.04*0.0*3-1.018 سانتیمتر
نوشته به خط ایلامی: من شیلهك این شوشیناك عظمت بخش امپراتوری این سنگ یشف را از پورالیش آوردم. با دقت آنرا درست كردم و به باراولی دختر عزیزم دادم

بعدی>>