هنر ایلامی

 
<<قبلی

هنر ایلامیان

ماكت یك معبد و مراسمی كه در بر آمدن آفتاب اجرا میشده است- برنز، موزه لوور
مراسم مذهبی شامل شستشو و تطهیر، توسط دو روحانی برهنه انجام میگیرد و یكی روی دست دیگری آب میریزد. این مراسم در وسط صحن مقدس معبد انجام میشود.

بعدی>>