هنر ایلامی

 
<<قبلی

هنر ایلامیان

ماكت یك معبد و مراسمی كه در بر آمدن آفتاب اجرا میشده است- برنز، موزه لوور
مراسم مذهبی شامل شستشو و تطهیر، توسط دو روحانی برهنه انجام میگیرد و یكی روی دست دیگری آب میریزد. این مراسم در وسط صحن مقدس معبد انجام میشود. بر این اثر به اکدی نوشته شده طلوع آفتاب
این اثر مربوط به محله مقدس شوش است که میان دو زیگورات قرار دارد. بیشه ای بین ایندو قرار دارد. میز و دو ستون یک کوزه سفالین بزرگ و دو لگن بزرگ یا حوض سنگی. مردی آب بر دست دیگری می ریزد. هر دو لخت هستند.

بر روی این تابلو، کتیبه‌ای با این مضمون حک شده‌است :
    من شیلهاک اینشوشیناک پسر شوتروک ناهونته پادشاه شوش و انشان و خدمتگزار خدای اینشوشیناک این تابلو را ساختم .

بعدی>>