هنر ایلامی

 
<<قبلی

هنر ایلامیان

آجرهای قالبی معبد اینشوشیناك كه در قرن 23 پ.م. توسط كوتیرناهونته و شیلهك ساخته شده است.- موزه لوور از این نوع آجرها بعدا هخامنشیان در شوش استفاده كردند. این نقوش بر تمامی دیوار خارجی معبد نقش بسته بود. كتیبه این دیوار می گوید این معبد توسط كوتیر ناهونته آغاز و بدست برادر و جانشینش شیهلك این شوشیناك به اتمام رسیده است

بعدی>>