گنجینه ارجان

 
<<قبلی

گنجینه ارجان

پایه شمعدان ارجان

پایه مفرغی آتشدان ارجان-در هر ضلع آن گاوی نشسته قرار دارد که بر پشت گاوها شیرهایی روی دو پای خود ایستاده اند. سه مرد نیز با دستان خود شیرها را نگه داشته اند.

 

بعدی>>