گنجینه ارجان

 
<<قبلی

گنجینه ارجان

حلقه طلایی قدرت در دست چپ جسد متوفی قرار داشت . وزن حلقه معادل 237 گرم است و به شكل دایره ای كه در قسمت لبه پهن شده ساخته شده است. بر حلقه نقش درخت نخل و دو شیر بالدار در حال نزاع دیده می شود. در دسته حلقه نوشته شده است: كیدین - هوتران پسر كورلوش.

 

بعدی>>