گنجینه ارجان

 
<<قبلی

گنجینه ارجان

سینی برنزی گنجینه ارجان كه طرحهایی افسانه ای دارد

 شرح نقوش سینی: یک گل رزت 16 پر در مرکز سینی، سپس یک ردیف شیر و پنج ردیف نقوش متنوع مربوط به مراسم مختلف در بقیه فضا کنده شده است. فاصله بین این نقوش را چند ردیف گیس بافت پر کرده است. براساس نقوش این سینی ظاهرا یکی از فرمانروایان ایلامی برای مدتی به یکی از مناطق کوهستانی برای شکار عزیمت کرده و در غیاب وی در محل حکومت شورش به وجود آمده است. شاه به محل حکومت بر می گردد و شورش را سرکوب می کند. رییس شکارچیان در یکی از صحنه ها حیوانات شکار شده را به پیش شاه می برد و شاه طی مراسمی جشن می گیرد. در لبه پشت جام کتیبه ای میخی به خط ایلامی نقش بسته است.

 

بعدی>>