ایلامیان

 

چغازنبیل

زیگورات چغازنبیل

یكی از ورودیهای زیگورات و پلكانی كه به طبقات بالاتر میرسد

<< Previous
Next >>
اطلس تاریخ ایران