ایلامیان

 

چغازنبیل

زیگورات چغازنبیل

آبرو هایی كه آب باران را از بالای زیگورات به پایین هدایت می كنند و از فرسایش آجرها جلوگیری می كنند

<< Previous
Next >>
اطلس تاریخ ایران