ایلامیان

 

چغازنبیل

زیگورات چغازنبیل

نمایی از Chogha Zanbil چغازنبیل

<< Previous
Next >>
اطلس تاریخ ایران