ایلامیان

 

چغازنبیل

زیگورات چغازنبیل

برخی از آجرها لعاب دار بوده و هنوز اثری از رنگ آنها باقی مانده است.

<< Previous
Next >>
اطلس تاریخ ایران