ایلامیان

 

چغازنبیل

زیگورات چغازنبیل

بناهای خشتی آجری در كنار زیگورات قرار دارند

<< Previous
Next >>
اطلس تاریخ ایران