زیگورات چغازنبیل
 
ایلامیان

 

چغازنبیل

 

دو پسر بچه بازیگوش و آجرهای چند هزار ساله چغازنبیل -این بنا بدون نگهبان است وتنها فردعرب محافظ بنا فارسی نمی تواند حرف بزند

<< Previous
Next >>
اطلس تاریخ ایران