< آتشكده میل میله  
 
بناهای مذهبی ایران باستان

آتشكده میل میله

 

این آتشکده که به تازگی کشف شده است همچون درگر آتشکده ها از لاشه سنگ و ملات گچ ساخته شده است و در روستای سیاه سیاه میله گه باباخان از توابع دهستان حومه جنوبی بخش مرکزی شهرستان اسلام آباد غرب به فاصله ۱۰۰ متری شرق روستای مذکور و بر فراز پشته ای کم ارتفاع مشرف به زمینهای کشاورزی اطرف  واقع شده است. در داخل این آتشکده سکویی جهت قرار گرفتن آتشدان و تعدادی پایه گچی و سنگی قرار دارد. در اطراف آتشکده راهروی طواف نیز وجود دارد

 آتشكده میل میله

مرجع تصویر

 

 
اطلس تاریخ ایران